Bendros nuostatos

Šios Pirkimo – pardavimo taisyklės (toliau – “Taisyklės”) yra juridiškai privalomas dokumentas, kuris nustato Pirkėjo (toliau – “Jūs”) ir Pardavėjo (toliau – “ “”) tarpusavio teises, pareigas ir atsakomybę Jums įsigyjant prekes elektroninėje parduotuvėje (toliau – “resetair.lt”).

Pirkimo – pardavimo sutarties sudarymo momentas

Sutartis tarp Jūsų ir MB „Skaitmeninis Korys“ laikoma sudaryta nuo to momento, kai Jūs resetair.lt suformavę prekių krepšelį, nurodę pristatymo adresą, pasirinkę apmokėjimo būdą ir susipažinę su mūsų taisyklėmis, paspaudžiate mygtuką “Užsakyti”.
Kiekviena sutartis, sudaryta tarp MB „Skaitmeninis Korys“ ir Jūsų, yra saugoma ir talpinama resetair.lt

Jūsų teisės

Jūs turite teisę atsisakyti prekių pirkimo – pardavimo sutarties su resetair.lt, išskyrus atvejus, kai sutartis sudaryta dėl:

 • garso ir vaizdo kūrinių ir fonogramų bet kokiose vaizdo ir garso laikmenose, kompiuterinių programų tiekimo, vartotojui pažeidus pakuotės apsaugas;
 • laikraščių, žurnalų ar kitų periodinių leidinių tiekimo;
 • dalyvavimo žaidimuose ar loterijose;
 • kitais atvejais, kai pirkimo – pardavimo sutarties negalima atsiaskyti pagal Lietuvos Respublikos įstatymus;
 • Jūs turite teisę grąžinti nupirktas prekes iš resetair.lt ir atgauti sumokėtus pinigus už prekes remdamiesi šioje sutartyje numatytomis grąžinimo sąlygomis.

Jūsų įsipareigojimai

 • priimti resetair.lt užsakytas prekes ir už jas sumokėti sutartą kainą;
 • Atsiskaityti galima naudojantis Swed, Seb, Luminor bankų elektroninės bankininkystės paslaugomis. Atsiskaitymai galimi euro valiuta. Mokėjimai apdorojami naudojantis https://opay.eu/lt mokėjimų platforma.
 • jeigu pasikeičia Jūsų resetair.lt registracijos formoje pateikti duomenys, Jūs privalote nedelsdami juos atnaujinti;
 • Jūs kaip pirkėjas pirkdami resetair.lt, sutinkate su šiomis pirkimo – pardavimo taisyklėmis ir privalote jų laikytis.

Mūsų teisės

 • Jei Jūs bandote pakenkti resetair.lt ir MB „Skaitmeninis Korys“ darbui ar stabiliam veikimui, galime be išankstinio perspėjimo apriboti, sustabdyti galimybe naudotis resetair.lt arba panaikinti Jūsų registracijos anketą. Taip pat informuoti Lietuvos Respublikos teisėsaugą apie tyčinį kenkimą.
 • Mes, susidarius svarbioms ar nuo MB „Skaitmeninis Korys“ nepriklausančioms aplinkybėms, galime laikinai arba iš viso nutraukti resetair.lt veiklą apie tai iš anksto nepranešę Jums
 • Mes galime vienašališkai pakeisti šių taisyklių sąlygas. Paskutinės galiojančios resetair.lt taisyklių sąlygos nuolat skelbiamos viešai www.resetair.lt

resetair.lt įsipareigojimai:

 • Sudaryti visas sąlygas Jums tinkamai naudotis resetair.lt teikiamomis paslaugomis
 • Pristatyti Jūsų užsakytas prekes, Jūsų nurodytu adresu ir per sutartą pristatymo laiką.
 • Mes, susidarius svarbioms aplinkybėms, negalėdami pristatyti Jūsų užsakytos prekės, įsipareigojame Jums pasiūlyti analogišką prekę, o Jums atsisakius priimti prekės analogą, grąžinti Jums sumokėtus pinigus.
 • Saugoti ir tvarkyti asmens duomenis pagal Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą ir LR įstatymus.

Prekių pristatymas

 • Prekes pristatome naudodamiesi partnerių paslaugomis, kurjeriu arba paštomatu.
 • Prekių pristatymo metu Jūs privalote kartu su mumis ar mūsų įgaliotu atstovu patikrinti siunta pristatytų prekių būklę.
 • Jums pasirašius prekių atsiėmimo dokumente ar išėmus prekes iš paštomato yra laikoma, kad siuntoje esantys daiktai yra nepažeisti ir tvarkingi, o siunta yra perduota taip pat tvarkingai.
 • Pastebėję siuntoje esančių daiktų išorinį pažeidimą (įlaužimą (-us), įlenkimą (-us), įbrėžimą (-us), korozijos pažeidimą (-us) ar pan.), turite teisę siuntoje esančių daiktų nepriimti arba per 24val. nuo prekių įteikimo informuoti resetair.lt el.paštu: info@resetair.lt arba tel.: +37067329983, jeigu yra galimybė apie tokį faktą pažymėti siuntos važtaraštyje.
 • Jums priėmus prekę ir pasirašius važtaraštį be pastabų, neinformavus resetair.lt per 24val. laikoma, kad siunta priduota tvarkingai, o Jūs pretenzijų dėl siuntoje esančių prekių neturite.
 • Nemokamai pristatymui prekių krepšelio suma turi viršyti 350€.

Prekių gražinimas

 • Daiktų grąžinimas vyksta vadovaujantis 2001 m . birželio 29 d. Lietuvos Respublikos Ūkio ministro įsakymu Nr. 217 “Dėl daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklių patvirtinimo” ir Lietuvos Respublikos Ūkio ministro įsakymu Nr. 258 “Daiktų pardavimo ir paslaugų teikimo, kai sutartys sudaromos naudojant ryšio priemones, taisyklių” numatyta tvarka.
 • Jei daiktas Jums netiko ar nepatiko, jį nenaudotą ir originaliame įpakavime, galite grąžinti per keturiolika kalendorinių dienų nuo siuntos gavimo. Prekės turi būti grąžinamas toje pakuotėje, kurioje jis buvo pristatytas.
 • Grąžinamas daiktas privalo būti pilnai sukomplektuotas, toks pats koks buvo perkant prekes. Už pilną gražinamų prekių sukomplektavimą ir supakavimą atsakote Jūs. Pakuotė turi būti nesugadinta, švari, tinkamai paruošta ir įpakuota. Jeigu prekės nėra pilnai sukomplektuotos ir tvarkingai supakuotos į originalią arba tą pačią pakuotę kurioje ir gavote prekes kaip jas pirkote, MB „Skaitmeninis Korys“ pasilieka teisę nepriimti gražinamų prekių arba reikalauti kompensacijos už pradangintą, sugadintą, pažeistą pakuotę. Natūralus ir tvarkingo išpakavimo, supakavimo nusidėvėjimas neskaitomas.
 • Daiktas turi būti grąžinamas toje pakuotėje, kurioje jis buvo pristatytas. Pakuotė turi būti nesugadinta, švari, tinkamai paruošta ir įpakuota.
 • Prekių grąžinimą organizuoja resetair.lt.
 • Grąžinant būtina pridėti įsigijimą įrodančius dokumentus ir asmeniškai pasirašytą raštišką prašymą su rekvizitais, kuriame nurodote grąžinimo priežastis. Grąžinamų prekių pasiėmimą ir parsiuntimą organizuoja resetair.lt, gavę siuntą ir patikrinę, jeigu ji atitinka aukščiau išvardintus reikalavimus, ne vėliau nei per 14 dienų grąžinsime visą sumą už gražinamas prekes, pagal Jūsų pateiktus įsigijimo dokumentus į Jūsų, prekių gražinimo prašyme nurodytą, banko sąskaitą.
 • Kai grąžinama nekokybiška prekė, mes įsipareigojame pasiimti nekokybišką prekę ir ją pakeisti analogiška preke. Tuo atveju, kai MB „Skaitmeninis Korys“ neturime analogiškos prekės, grąžiname Jums už prekę sumokėtus pinigus.
 • Pinigų grąžinimas vykdomas tik pavedimu, nepriklausomai nuo to kokiu būdu Jūs buvote apmokėję už perkamas prekes.

Atsakomybė

 • Jūs esate visiškai atsakingi už registracijos formoje pateiktų duomenų teisingumą. Jei Jūs nepateikiate tikslių duomenų registracijos formoje, MB „Skaitmeninis Korys“ neatsako už dėl to atsiradusius padarinius.
 • Jūs atsakote už savo veiksmus, atliktus naudojantis resetair.lt
 • Jūs atsakote už savo atpažinimo kodo perdavimą trečiosioms šalims. Jeigu trečiosios šalys naudojasi Jūsų atpažinimo kodu, Jūs atsakote už trečiosios šalies atliktus veiksmus.
 • Mes neatsakome už kitų įmonių tinklalapiuose pateiktą informaciją, net jeigu Jūs patenkate į šiuos tinklalapius per resetair.lt esančias nuorodas.
 • Atsiradus žalai, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai atsiradusius nuostolius.

Informacijos siuntimas

 • MB „Skaitmeninis Korys“ visus pranešimus siunčia Jūsų registracijos formoje pateiktu elektroninio pašto adresu
 • Jūs visus pranešimus ir klausimus siunčiate elektroninio pašto adresu: info@resetair.lt

Baigiamosios nuostatos

 • Šiomis taisyklėmis yra taikoma Lietuvos Respublikos teisė.
 • Visi nesutarimai, kilę dėl šių taisyklių vykdymo, yra sprendžiami derybų keliu. Nepavykus susitarti, nesutarimai yra sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.