MB Skaitmeninis korys blokų grandinės technologija paremto decentralizuoto LoRaWAN daiktų interneto tinklo techninio standartizavimo ištyrimas ir diegimo modelio sukūrimas.

MB Skaitmeninis korys nuo 2021 m. gruodžio mėnesio įgyvendina mokslinių tyrimų ir inovacijų projektą, kurio tikslas – sukurti LoRa tinkle veikiančios daiktų interneto (DI) ekosistemos standartizuotą diegimo modelį. Daiktų interneto ekosistema sukurta pasirenkant vidaus oro kokybės stebėsenos problematiką. Sukurta rinkai pritaikomas DI ekosistema, matuojanti vidaus oro kokybę. Ši DI ekosistema leidžia individualiems namų ūkiams, mokykloms, darželiams, gydymo įstaigoms ir verslams realiu laikų stebėti savo patalpų oro kokybę, imtis veiksmų jos reguliavimui, prisijungti sistemą prie pastato valdymo sistemų ir automatizuoti vidaus klimato kontrolę pagal tikslius vidaus oro kokybės parametrus. Šio projekto – LoRa tinkle veikiančios DI ekosistemos diegimo modelio sukūrimas, yra a) indėlis į visuomenės sveikatą identifikuojant potencialius epidemijų židinius bei suvaldant sezonines epidemijas, taip pat gerinant gyvenimo kokybę, b) dalyvavimas Europos žaliajame kurse bei Jungtinių tautų tvaraus vystymosi strategijoje.

Projekto pavadinimas: Blokų grandinės technologija paremto decentralizuoto LoRaWAN daiktų interneto tinklo techninio standartizavimo ištyrimas ir diegimo modelio sukūrimas

Projekto numeris: 01.2.1-MITA-T-852-03-0015

Projekto pradžia: 2021 m. gruodžio 12 d.

Projekto pabaiga: 2022 m. gruodžio 12 d.

Projekto vertė: 24 441,73 Eur (iš jų paramos lėšų – 19 553 Eur).